>

Kontaktai

Įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas sudarytas šia tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@skemai.lt

Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Gintaras Girštautas Direktorius +3768637800[email protected]
Greta Žilėnienė Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams +37060976183[email protected]
Arvydas Šapokas Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams +37068641667[email protected]
Jolanta Kulienė Planavimo ir finansinio valdymo tarnybos vadovė, ekonomistė +37061258961[email protected]
Lukas Tautvydas Venediktovas Teisininkas +37065348098[email protected]
Vijolė Šedienė Sekretorė +37060479775[email protected]
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Dalia Meiluvienė Vyriausioji socialinė darbuotoja +37060976186
Lina Dūdaitė - Kralikienė Vyriausioji užimtumo specialistė +37060993718
Alma Blažienė Socialinė darbuotoja +370 653 50995
Toma Daugėlaitė Socialinė darbuotoja +370 653 68352
Asta Galvydienė Socialinė darbuotoja +370 653 49353
Gita Jankauskaitė Socialinė darbuotoja +370 653 46505
Vilma Jusiūtė Socialinė darbuotoja +370 653 43389
Daiva Kaupienė Socialinė darbuotoja +370 653 68950
Asta Kubilienė Socialinė darbuotoja +370 653 52931
Elita Petrauskaitė Socialinė darbuotoja +370 653 47638
Zita Skvarnavičienė Socialinė darbuotoja +370 653 53061
Irma Stulgienė Socialinė darbuotoja +370 653 36988
Gražina Šapranauskienė Socialinė darbuotoja +370 653 50495
Aurelija Tubelienė Socialinė darbuotoja +370 653 37312
Daiva Vaitkevičienė Socialinė darbuotoja +370 653 68346
Vaida Žemaitienė Socialinis darbuotojas +37065360568
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Daiva Kavoliūnienė Vyriausioji slaugytoja +370 620 39253
I postas Slaugytoja +37065361386
II postas Slaugytoja +370 653 62307
III postas Slaugytoja +37065364393
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Jolanta Ragelienė Buities sektoriaus vadovas +370 653 59720
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Odeta Stasilionienė Dietistė +37065338088
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Regimantas Kilius Inžinierius +37061010460
Rasa Andrijauskienė Sandėlininkė +37062011757
Vardas, pavardėPareigosTel. numerisEl. paštasKabinetas
Gediminas Kančys Energetikas +37061639787