>

Darbo pasiūlymai

 

Pareigybė

 Individualios priežiūros darbuotojas

Koeficientas

 0,75 – 0,79 koef.

Darbo vieta

Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas

Specialūs reikalavimai

  • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ar turėti socialinio darbo ar jam prilygstantį išsilavinimą (prioritetas skiriamas turintiems profesinį išsilavinimą);
  • Žinoti socialinio darbo pagrindus, turėti būtinąsias teorines ir praktines žinias apie socialinio darbo sritį;
  • Turi pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, empatiškumas. Turi mokėti tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais, gebėti dirbti komandoje, nekonfliktuoti, logiškai mąstyti ir greitai orientuotis darbinėse situacijose;
  • Turi gebėti nustatyti paslaugų gavėjų socialinius poreikius ir jų esmę, žinoti ligos ir (ar) kitos negalios poveikį žmogui;
  • Gebėti dirbti su paslaugų gavėjais grupėje ir individualiai;
  • Žinoti ir išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
  • Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius paslaugų gavėjo interesus;
  • Privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Reikalingi dokumentai

  1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
  2. Gyvenimo aprašymas

Paskelbimo data

2024-04-05

Dokumentai priimami iki

2024-04-19

Kontaktai išsamesnei informacijai

Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-04-05