>

Komisijos ir darbo grupės

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VIDAUS KONTROLĖS PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Greta Žilėnienė

Komisijos nariai:

Vyr. socialinė darbuotoja Dalia Meiluvienė

Vyr. slaugytoja Daiva Kavoliūnienė

Buhalterė Regina Meiluvienė

Energetikas Gediminas Kančys

PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Greta Žilėnienė

Komisijos nariai:

Socialinė darbuotoja Asta Galvydienė

Užimtumo specialistė Jūratė Seibutienė

Ergoterapeutė Jūratė Streikienė

Gyventojų tarybos pirmininkė Rasa Galdikaitė

 

DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Greta Žilėnienė

Komisijos nariai:

Vyr. socialinė darbuotoja Dalia Meiluvienė

Vyr. slaugytoja Daiva Kavoliūnienė

Socialinė darbuotoja Gražina Šapanauskienė

Namų ūkio reikalų tvarkytoja Olga Kiliuvienė

Vyr. užimtumo specialistė Lina Dūdaitė-Kralikienė

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ TURTO TVARKYMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – vyr. socialinė darbuotoja Dalia Meiluvienė

Komisijos nariai:

Vyr. slaugytoja Daiva Kavoliūnienė

Finansininkė Asta Jusienė

 

NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO BEI TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šapokas

Komisijos nariai:

Inžinierius Regimantas Kilius

Energetikas Gediminas Kančys

Vyr. slaugytoja Daiva Kavoliūnienė

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šapokas

Komisijos pirmininko pavaduotoja – vyr. slaugytoja Daiva Kavoliūnienė

Komisijos sekretorė – Nida Lungienė

Komisijos nariai:

Inžinierius Regimantas Kilius

Dietistė Odeta Stasilionienė

Buities sektoriaus vadovė Jolanta Ragelienė

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRETENZIJŲ KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – vyr. socialinė darbuotoja Dalia Meiluvienė

Komisijos nariai:

Kineziterapeutė Eimantė Stašelytė

Vyr. sandėlininkė Rasa Andrijauskienė

Smurto ir priekabiavimo darbe atvėjo komisija.pdf

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-24