>

Medicinos paslaugos

Skemų socialinės globos namų medicinos personalo tikslas yra padėti sergančiam arba su negalia gyventojui atlikti veiksmus, padedančius išsaugoti sveikatą ar ją grąžinti (arba "taikiai" ir ramiai pasitikti mirtį), t.y.sugebėjimų ir nepriklausomybės, jei tai įmanoma, atkūrimas, padėti gyventi taip efektyviai, kiek tai įmanoma, turint neišvengiamų apribojimų.​​​​​​​ Darbuotojai padeda veikti taip, kad gyvenimas būtų ne vien vegetacinis procesas, t.y.organizuoja bendravimą, mokymąsi, rekreacinius ir kitus produktyvius užsiėmimus, - padeda gyventojui kurti ir palaikyti sveiką režimą, kurį šis, būdamas stiprus, sąmoningas ir mylėdamas gyvenimą, gali vykdyti pats.
Kiekvienam Skemų socialinės globos namų gyventojui pagal poreikius teikiamos antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, psichiatrijos, psichoterapijos; slaugos: bendrosios praktikos stomatologijos, bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, psichikos sveikatos, masažo paslaugos. Medicininių paslaugų poreikį nustato gydantis gydytojas arba vyriausioji slaugytoja. Įvertinus gyventojų poreikius yra sudaromi individualūs slaugos planai.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-20