>

Korupcijos prevencija

KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT), prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. Pareiga pranešti netaikoma tais atvejais, kuomet šią veiką padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, kad įgaliotos institucijos (STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

STT, prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima šiais būdais: palikdami žinutę STT interneto tinklalapyje www.stt.lt ; paskambinę karštąja linija (8 5) 2663333, el. paštu [email protected] ; mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykus į artimiausią STT padalinį ar atsiuntus pranešimą paštu.

Už korupcijos prevenciją globos namuose atsakingu asmeniu paskirtas energetikas Gediminas Kančys, tel. +370 604 79775

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Skemų sgn. maitinimo paslaugų teikimo globos namųgyventojams organizavimo.pdf

Skemų sgn darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausos rezultatai 2023

Išvada dėl galimo korupcijos pasireiškimo disponuojant Skemų sgn gyventojų lėšomis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Skemų sgn tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje. 2022

Skemų socialinės globos namų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Antikorupcines prevencijos priemonių planas 2022-2023m

SKEMŲ SGN 2022 – 2023 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 2019-2021m

Skemu sgn antikorupcinės komisijos nuostatai

Skemų sgn korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo išvada

Skemų sgn darbuotojų sąrašo pagal LR korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. patvirtinimo sąrašas

Skemų sgn. darbuotojų,susidūrusių su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Ministro 2021-12-09 į sakymas Nr. A1-884 dėl SADM Antikorupcinio kodekso patvirtinimo

SADM Antikorupcinio elgesio kodeksas

SADM Antikorupcinio elgesio kodekso priedas

Atnaujinimo data: 2024-01-10