>

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Skemų socialinės globos namų viešųjų pirkimų specialistė – Nida Lungienė, Tel.: +370 698 34039, El. p.: [email protected]

Skemų socialinės globos namų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas

Aprašo pakeistas priedas Nr.5

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Skundus dėl Skemų socialinės globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galima pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA, Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, Tel.: (8 5) 212 4396, El. p.: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-06