>

Gyventojų taryba

Skemų socialinės globos namuose 2023 m. kovo 7 d. visuotinio gyventojų susirinkimo metu buvo išrinkta Gyventojų taryba. Jos nariais tapo 9 globos namų gyventojai. Gyventojų tarybos pirmininke išrinkta Rasa Galdikaitė, pirmininkės pavaduotoju – Klaidas Kairys. Naujai išrinktai Gyventojų tarybai linkime, kūrybingo, produktyvaus ir naudingo visai Globos namų bendruomenei darbo.

  1. Gyventojų tarybos nuostatai 2023-03-07

348580650_5595242393908709_2090923597709480594_nhfhfbf-465x387.jpg

Atnaujinimo data: 2023-11-07