>

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS SKEMŲ KAIME

Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos:

2018 metai 

Vandens kaina nuo 2018 07 01

2020 metai

Vandens kaina nuo 2020-05-29

2021 metai

Vandens kaina nuo 2021-07-01

Vandens apskaitos prietaisų mokestis nuo 2021-07-01

2022 metai

Vandens ir nuotekų kaina nuo 2022-07-01

Vandens apskaitos prietaisų mokestis nuo 2022-07-01

2023 metai

Dėl Skemų sgn geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo 2023-05-22

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir audito išvados

Audito išvada 2015 metai

Audito išvada 2016 metai

Audito išvada 2017 metai

nepriklausomo auditoriaus išvada 2018 metai

priedas prie audito išvados 2018 metai

7 priedas 2017m.-finansinės-ataskaitos

DSAIS Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką 2018 metai

Ataskaitų rinkinys 2019 metai

Auditoriaus Patikrinimo ataskaita 2019 metai

Audito ataskaita 2020m.

Ataskaitų rinkinys (vandens sektorius) 2020m.

Audito ataskaita 2021m.

Ataskaitų rinkinys (vandens sektorius)2021 m.

RVA PATIKRINIMO ATASKITA 2022 SKEMAI su priedais-s0425.pdf

Geriamo vandens tyrimai

Vandens tyrimų laboratorijoje atliekama nuolatinė geriamojo vandens mikrobiologinės taršos ir cheminės vandens sudėties stebėsena.

Geriamo vandens 2023 m. programinės priežiūros plano ataskaita

Geriamo vandens kokybės rodiklių tyrimų protokolai 2023 spalio mėn

Mikrobiologino tyrimo protokolas 2023.06.27

Geriamo vandens kokybės rodiklių tyrimų protokolai 2023m.

Geriamo vandens priežiūros planas 2023m.

GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA 2022m.

Geriamo vandens kokybės rodiklių tyrimų protokolai 2022m.

Geriamo vandens programinės priežiūros planas 2022m

Geriamo vandens tiekėjų vykdomos programinės priežiūros ataskaita 2021m

Geriamo vandens tyrimai 21

Geriamo vandens tyrimai 2019 metai

Geriamo vandens tyrimai 2018 metai

Geriamo vandens tyrimai 2017 metai

Skemų socialinės globos  namų  biologinių  valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų tyrimai

Nuotekų tyrimų protokolai 2023 m.

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomas sutarčių sąlygų pakeitimas

Paslaugų teikimo sąlygų artimiausiu laiku keisti nenumatyta

Sutarties šablonas

Sutartis vandens tiekimo su gyventojais 2024 metai

Sutartys sudaromos Skemų socialinės globos namuose :

 Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:

  • prašymą sutarties sudarymui,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
  • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
  • jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

Vandentiekio sistemų eksploatavimas, modernizavimas, plėtra, renovacija, investicijos į sistemos plėtrą ir renovaciją

2024 m vandentiekio sistemos plėtra nenumatyta

2023 m vandentiekio sistemos plėtra nenumatyta

2022 m vandentiekio sistemos plėtra nenumatyta

Vidutinis  suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis –  2,96 kub.m gyventojui per mėnesį.

Informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas.

Apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas galima pranešti :

Skemų socialinės globos namų inžinierius   Regimantas Kilius –   telefonas +37061010460

Skemų socialinės globos namų energetikas  Gediminas Kančys – telefonas +37061639787

Elektroninis paštas: [email protected]

Informacija apie planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir pokyčius dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto

Planinis remontas nenumatytas

Informacija apie nuotekų transportavimo paslaugas

Nuotekų transportavimo paslaugos Skemų socialinės globos namai neteikia

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktai:

AB „Rokiškio komunalininkas“  (8-458) 71 181

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

Skemų gn. reguliuojamos apskaitos sistemos laisvos formos aprašas

Geriamojo vandens ir nuoteku tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Atnaujinimo data: 2024-02-08