>

Nuorodos

Nuorodos į kitas aktualias ir susijusias su Globos namais įstaigas

Rokiškio rajono savivaldybė www.rokiskis.lt

VšĮ Rokiškio rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros centras www.rokiskiopaspc.lt

VšĮ Rokiškio ligoninė   www.rokiskioligonine.lt

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  www.ndt.lt

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM www.sppd.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  www.sodra.lt

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  www.socmin.lrv.lt

Antikorupcinio elgesio kodeksas https://socmin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinio-elgesio-kodeksas

Skemų socialinės globos namų “Facebook” profilis Skemų socialinės globos namai | Facebook

Atnaujinimo data: 2023-11-07