>

Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu Skemų socialinės globos namai nevykdo konsultavimosi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais.

Atnaujinimo data: 2023-11-08