>

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-4883  „DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2024 M. SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS“, Skemų socialinės globos namų direktorius  2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. (V2) - 1.7- 72 nuo 2024 m. sausio 1 d. patvirtino ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainas stacionariame įstaigos padalinyje - vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 1170,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1300,00 Eur/mėn. Grupinio gyvenimo namuose - vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 1280,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1380,00 Eur/mėn.

Atnaujinimo data: 2024-01-03