>

Socialinio darbo paslaugos

Socialinės paslaugos teikiamos pagal socialinės globos kokybės reikalavimus, kurie yra nustatyti Socialinės globos normose, kurios yra pagrįstos asmens teisių užtikrinimu, dalyvavimo ir bendradarbiavimo, pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo, asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos, nediskriminavimo.

 

Svarbiausia socialinio darbo dalis – individualus darbas su gyventoju. Bendraudami atskirai su  kiekvienu  galime  lengviau  pažinti  žmogų , suprasti  jo  vidinį  pasaulį , išgirsti  jo  svajones , norus , lūkesčius . Pažįstant  žmogų , galime  padėti  susirasti  draugų , susirasti  mėgstamą  užsiėmimą , padėti  sėkmingai  prisitaikyti  ir  jausti  pasitenkinimą  jų  pasirinkta  veikla .

Kolektyvinis darbas vyksta  vykdant  prevencinį  darbą  su  žalingų  įpročių  turinčiais  žmonėmis . Visa socialinių darbuotojų komanda  stengiasi  kontroliuoti  gyventojus  turinčius  priklausomybę  alkoholiui  bei  rūkalams.

Gyventojams teikiame įvairią informaciją, jie gali žiūrėti televizorių, klausytis radijo, prenumeruoti norimus laikraščius.

Atstovaujame gyventojų interesams, teismuose, savivaldybės, socialinio draudimo, medicinos įstaigose, administruojame gyventojų turtą.

Gyventojams teikiama psichologo pagalba. Socialinės globos įstaigos psichologo uždavinys-rūpintis gyventojų psichine sveikata ir saugios psichologinės aplinkos sąlygų sudarymu.

Organizuojame gyventojų laisvalaikį ir užimtumą.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-20