>

Edukacinės paslaugos

Skemų socialinės globos namuose yra gausybė užimtumo ir ugdymo veiklų, prieinamų kiekvienam paslaugų gavėjui. Kiekvienas gali atskleisti ir ugdyti savo talentus, įgūdžius.

Dailės galerijoje – ir įdomios, įtraukiančios piešimo, dekoracijų kūrimo, muilo, žvakių liejimo pamokėlės, ir lavinamieji, įgūdžius ugdantieji žaidimai, sukurti užimtumo specialistės iš draugiškų gamtai žaliavų.

Biblotekoje – ne tik gausus knygų bei periodinės spaudos pasirinkimas, bet ir skaitinių, garsinio skaitymo, kūrybos valandėlės. Bendradarbiaujant su Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja biblioteka, įvairiomis bendruomenėmis, kultūros organizacijomis, siūlomos įtraukios edukacijos.

Pagrįstai didžiuojamės kapela „Skemena“, kuri garbingai atstovauja globos namus Rokiškio rajono šventėse, svečio teisėmis dalyvauja rajoninėse kapelų apžiūrose. Giedojimo grupė „Lyra“ ne tik gieda Skemų socialinės globos namų koplyčioje įvairių pamaldų metu, bet ir dalyvauja tradiciniame įstaigos rengiamame Lietuvos socialinės globos namų giedotojų sambūryje „Giesmių pynė – Marijai“, kasmet aplankančiame vis kitą Rokiškio dekanato parapiją.

Nenuskriausti ir populiariosios muzikos mėgėjai – jie savo įgūdžius lavinti gali kasdien rengiamuose užsiėmimuose. 2023-aisiais muzikos kabineto veikla papildyta ir vaidinimo užsiėmimais. Skemų socialinės globos namuose išugdyti populiariosios muzikos talentai 2021-aisiais laimėjo „Muzikinės paukštės“ konkursą, o 2022-aisiais tapo šio renginio šeimininkais. Tačiau ryškiausias metinis renginys, kuriame šie dainininkai į didžiąją sceną žengia su Lietuvos žvaigždėmis – kasmetinis Tarptautinei asmenų su negalia dienai paminėti skirtas festivalis „Stiprus, kai Tu šalia“, kurio šeimininkai, žinoma, yra Skemų socialinės globos namų bendruomenė.

Auksarankių meistrų darbai kuriami ir globos namų siuvyklėlėje. Čia mokomasi megzti, nerti, siuvinėti, siūti. Nuo paprasčiausių darbelių, iki lavinamųjų žaidimų, rankomis siuvinėtų krepšelių, prijuosčių, liaudiškas tradicijas menančių interjero detalių: staltiesėlių, kilimėlių, gultų gyvūnėliams. Darbai kuriami remiantis tvarumo principais.

Skemų socialinės globos namuose puoselėjami ir senoviniai, visuomenės jau kiek primiršti amatai: pynimas vytelėmis, keramikos dirbiniai. Darbai kuriami įdomiomis, naujomis, patraukliomis technikomis. Jie ne tik suteikia kūrybos, atradimų džiaugsmą, bet ir lavina įgūdžius.

Greta senųjų amatų puoselėjami ir šiandienos pasaulyje būtini kompiuterinio raštingumo, kibernetinio saugumo įgūdžiai. Kompiuterių klasėje ne tik maloniai leidžiamas laikas, bet ir mokomasi susikurti socialinių tinklų paskyras bendrauti su artimaisiais, mokomasi rasti reikiamą informaciją internete.

20230505.jpg  20230628.jpg

 350353682.jpg  356621007.jpg

368713200.jpg  381867233.jpg

40514192.jpg  408184618.jpg

410353.jpg  4148423.jpg

Atnaujinimo data: 2024-02-13